Koordinationsgruppen WCCM i Danmark

Nogle frivillige har dannet koordinationsgruppen WCCM i Danmark, der har påtaget sig at koordinere WCCM-aktiviteterne.

WCCM Danmark har på linje med det Internationale fællesskab (se www.wccm.org) først og fremmest til formål at støtte og opmuntre til udbredelse af den meditationspraksis, Benediktinermunken John Main OSB har genopdaget og beskrevet.

Verdensfællesskabet for Kristen Meditation (WCCM) blev dannet i 1991 med formålet:
“To communicate and nurture meditation as passed on through the teaching of John Main in the Christian tradition in the spirit of serving the unity of all.”

Koordinationsgruppen består af en gruppe mennesker med praksis i Kristen Meditation og er en arbejdsgruppe, hvis formål det er at kommunikere og nære denne tradition ved:
– at koordinere kontakten fra det Internationale WCCM
– at afholde arrangementer og retræter
– sikre, at deltagere i meditationsgrupperne og andre interesserede orienteres om aktuelle muligheder og tiltag i det danske samt verdensomspændende fællesskab.
– Støtte og opmuntre folk i deres daglige praksis og i opstarten af nye grupper.

Den danske koordinationsgruppe samarbejder med og deltager i det Internationale WCCM fællesskab – afholder arrangementer med internationale såvel som egne oplægsholdere og har støttet flere
meditationsgrupper i opstartsfasen landet over. Medlemmer af gruppen har desuden oversat WCCM materiale fra engelsk, oprettet en dansk hjemmeside www.kristenmeditation.org og skabt en profil på Facebook:
www.facebook.com/KristenMeditationWCCM

Efterhånden, som det danske meditationsfællesskab er vokset, er der blevet brug for trykning, uddeling og salg af materialer oversat til dansk samt ønsker om afholdelse af flere retræter. En konsekvens af dette har været nødvendigheden af regnskabsførelse og regnskabsaflæggelse.
Koordinationsgruppen har som følge heraf fundet det nødvendigt at konstituere sig som en forening.
Dette effektueredes med virkning fra dec. 2016.

Understreges skal det hér, at det er Koordinationsgruppen, som gruppe, der alene er omdannet til en forening – ikke WCCM Danmark som helhed.
WCCM Danmark betegner alle, der har en praksis i meditation iflg. den via John Main overleverede tradition.

Koordinationsgruppen består pt af:

Elin Holm-Rasmussen – sekretariatsmedlem
Anette Clausen
Tilde Louise Carlsen
Anette Winther Petersen
Kate Toft Madsen
Marie Louise Schmidt
Søren Baun Jeppesen
Signe Engelhardt Lykkegaard

Kontakt

Koordinationsgruppen mødes ca. hvert kvartal online eller fysisk.
Har du spørgsmål til koordinationsgruppen så skriv til: wccmdanmark@kristenmeditation.org

WCCM: The World Community for Christian Meditation: www.wccm.org

Kristen Meditation
To fugle/duer, hvor den ene drikker af visdommens brønd, mens den anden ser ud i verden.