Projekt – Kristen meditation med børn og unge

Den folkekirkelige Udviklingsfond 2019                                                                   Projektbeskrivelse  Dokument nr. udfyldes i ministeriet

Navn: Kristen meditation med børn og unge

Emne:​ Ro og fordybelse til børn og unge gennem kristen meditation

Målgruppe:​ Minikonfirmander og konfirmander på Langeland

Tid, sted og aktør:​ Aktør Kirkerne i Rudkøbing og Humble

Opnået støtte:​ 64.000 kr.

Projektets formål:​ At udbrede kendskabet til at kristendommen også har en kontemplativ praksis til børn og unge, sognemedhjælpere og præster på Langeland.

Projektets indhold:​ Møder med præsterne, meditation med børnene, produktion af materialer til videre udbredelse af meditations praksis med børn og unge.

Erfaringer og resultat:​ Der viste sig at være en barriere i starten af projektet med overhovedet at få aftaler med tre sogne. Dette p.g.a. fyring af den præst vi havde haft meditation hos og dårlig kommunikation plus manglende interesse hos nogle af de andre præster. Derfor lykkedes det ikke at få tre sogne med, men til gengæld blev der mere tid til Rudkøbing Kirke og til at skrive om erfaringerne til Øboen.

Under researchen i begyndelsen blev det klart, at der er et stort behov for meditation med børn. Det viste sig at der var mange tilbud med børneyoga og mindfulness for børn, men igen tilbud med et kristent udgangspunkt.

Erfaringerne med selve meditationen med børnene viste, som i andre lande, at børnene er mere end villige til at meditere og at de straks forstår forbindelsen mellem bøn og meditation og de gode virkninger det kan have på deres liv. Især taler de om mere ro og om at de ikke så let kommer op at skændes med nogen, når de har mediteret og at det kan hjælpe dem, hvis de ikke kan sove om aftenen.

Meditationen blev også implementeret i en familiegudstjeneste med minikonfirmanderne efter endt undervisning.

Samarbejdet med præsten i Rudkøbing, Hanne Davidsen, var meget frugtbart og der har været holdt meditation i forbindelse med en fælles konfirmanddag for hele øen. Så alle konfirmander har prøvet at meditere.

De små, minikonfirmanderne, har noget lettere ved at gå ind i stilheden end konfirmanderne. For begge hold afhænger det rigtig meget af hvilket forhold præsten eller underviseren har fået etableret til børnene om de finder ro i løbet af meditationen.

Læs om projektet her: Øboen, hjemmesiden, folderne

Øvrige oplysninger: Vi søgte penge til videreførelse af projektet i 2020, men fik afslag. Hvorvidt det kan køres videre på ren frivillig arbejdskraft er p.t. uafklaret, men vi vil rigtig gerne videre med det, da vi mener det er et vigtigt bidrag til en ny kristen praksis at oplyse om og udbrede den kristne meditation som daglig bøns praksis. Især for de nye generationer.

Links til yderligere oplysninger:

https://vimeo.com/245156511 Noel Keating

http://www.meditatio.co.uk/resources-for-children-pandemic/

http://www.meditatio.co.uk/education/children-and-young-people/

https://vimeo.com/161297548