Online retræteserie 2021

I løbet af 2021 udbyder WCCM fra Bonnevaux en retræte-serie kaldet Online Retræte 2021, som udover et gennemgående tema, på skift fremhæver nationale WCCM-meditationsfællesskaber verden over .

De i alt 10 retræter i 2021 tilbydes uafhængigt af hinanden, selvom et gennemgående tema: Bevidsthedniveauer og Åndens Frugter udfoldes i løbet af året gennem talks v/ Laurence Freeman. https://wccm.org/people/laurence-freeman/full-bio/

Den første retræte løb af stablen i januar 2021, hvor Filippinerne således blev præsenteret. Ved årets 2. retræte er fokus rettet mod de nordiske fællesskaber, som består af Norge, Finland og Danmark.

Alle er de sammensat af tid for: bøn og meditation, online yoga, pauser i løbet af dagen, præsentation af forskellige nationer, talks efterfulgt af online samvær i mindre grupper og spørgsmål samt besvarelser. Søndagen afsluttes med en kontemplativ nadver kl. 12.

Denne 2. retræte, som Koordinationsgruppen for WCCM Danmark hermed gør opmærksom på, har undertitlen: ”De ubevidste kræfter”, der fremføres af Laurence Freeman, har dansk deltagelse med nordisk islæt og afholdes online d. 22-25/4 2021 (program –med forbehold for justeringer- vedhæftet   – NB: fransk og dansk tid er ens på verdensuret)

 Tilmelding og betaling (20 euro) foregår via WCCM’s hjemmeside  https://wccm.org/

skriv: Levels of Consciousness…. i søgefeltet og find   REGISTER HERE

eller brug nedenstående link

https://wccm.org/events/levels-of-consciousness-and-the-fruits-of-the-spirit-retreat-two-laurence-freeman/

Det er væsentligt at oplyse, at Online Retræte 2021 gennemføres på engelsk, og er planlagt således, at man ved tilmeldingen får udleveret en kode. Denne giver adgang til retræten udenfor programlagt tid (i mindst en måned efter retrætens afslutning.)

Dette giver en udsøgt mulighed for individuelt at sammensætte og planlægge sin helt egen retræte. Der er ingen forpligtelse til bestemte mødetider/aktiv deltagelse online! Men online deltagelse ifølge programmet er absolut en mulighed.

Alt bliver båndet, redigeret og slået op til frit brug for den, der har meldt sig.

VEL MØDT

I tilfælde af spørgsmål kan Ida kontaktes pr. mail: dida5017@gmail.com

 Online Retreat 2021:  Levels of Consciousness and the Fruits of the Spirit (Laurence Freeman) Retræte 2. De ubevidste kræfter

The Forces of the Unconscious     WCCM Nordic Community 22.- 25. APRIL

 Denne begivenhed er kun online – kun på engelsk.

Optagelser af alle sessioner vil være tilgængelige offline senere på dagen.

Efter afholdelsen er retræte-indholdet tilgængeligt i mindst en måned for deltagerne.

https://wccm.org/about/why-retreat-at-home/

  • via dette link er der hjælp at hente for inspiration til at skabe rytme og struktur for en hjemmeretræte

En udsøgt mulighed for individuelt at sammensætte og planlægge

sin helt egen retræte 2021

– Eller deltag online

Denne invitation er udsendt af Koordinationsgruppen for WCCM Danmark