WCCM

WCCM 

Mange bliver overraskede over, at der findes kristen meditation. De forbinder meditation med New Age eller med de østlige meditationsformer, som kom til Vesten i 1960- og 1970-tallet og til dels har fået en vestlig udformning. Overraskelsen er tilsyneladende lige så stor blandt troende kristne som blandt mediterende fra andre traditioner. Protestantiske kristne har ofte meget lille kendskab til de åndelige skatte, som findes i kirkens gamle skatkiste. De som mediterer ud fra andre traditioner, ved som regel heller ikke, at der findes en gammel, velprøvet og mangfoldig meditationspraksis indenfor kristendommen.

WCCM (World Community for Christian Meditation) er et non-profit, globalt netværk af meditationsgrupper, som mediterer efter den tradition for stille, indre (kontemplativ) bøn, der går tilbage til ørkenfædrene i 300-tallet, ja, efter oplysninger hos ørkenfædrene går helt tilbage til apostlene – en tradition, som blev genopdaget af benediktinermunken John Main (1926-82). Der er i dag meditationsgruppeer i mere end 100 lande.

Her i Danmark bliver arbejdet for udbredelse af kristen meditation koordineret af en koordinationsgruppe, der er sammensat af personer fra meditationsgrupper over hele landet.
Koordinationsgruppens formål er at hjælpe meditationsgrupperne med at fungere.
Formålet er desuden at koordinere vores arbejde med det internationale WCCM.

Koordinationsgruppen mødes normalt en gang i kvartalet. Se mere om koordinationsgruppen under “Koordinationsgruppen WCCM i Danmark