Adfærdskodeks

Adfærdskodeks (code of conduct)

WCCM Danmark har som andre lande underskrevet en erklæring vedr. arbejde med børn og sårbare voksne.

I oversigten står bl.a.:

  • At WCCM’s tilgang til misbrug og udnyttelse af nogen som helst slags er NUL-tolerance. Det være sig fysisk, verbalt, følelsesmæssigt eller seksuelt.
  • At alle i WCCM, medlemmer af bestyrelse og styrende organer, oblater, konsulenter, lærere, ansatte, entreprenører og frivillige opfordres til at være rollemodeller for god opførsel og spirituel tro.
  • At overholdelse af WCCM’s adfærdskodeks er obligatorisk.

Læs mere her:

Politik til beskyttelse af børn:

https://wccm.org/wp-content/uploads/2020/10/Safeguarding-Children-WCCM.docx.pdf

Politik til beskyttelse af sårbare voksne:

https://wccm.org/wp-content/uploads/2020/10/Safeguarding-Vulnerable-Adults-WCCM.pdf