Online Retræte 2021

I løbet af 2021 udbyder WCCM fra Bonnevaux en retræte-serie kaldet Online Retræte 2021, som udover et gennemgående tema, på skift fremhæver nationale WCCM-meditationsfællesskaber verden over .
De i alt 10 retræter i 2021 tilbydes uafhængigt af hinanden, selvom et gennemgående tema: Bevidsthedniveauer og Åndens Frugter udfoldes i løbet af året gennem talks v/ Laurence Freeman. https://wccm.org/people/laurence-freeman/full-bio/
Den første retræte løb af stablen i januar 2021, hvor Filippinerne således blev præsenteret. Ved årets 2. retræte er fokus rettet mod de nordiske fællesskaber, som består af Norge, Finland og Danmark.
Alle er de sammensat af tid for: bøn og meditation, online yoga, pauser i løbet af dagen, præsentation af forskellige nationer, talks efterfulgt af online samvær i mindre grupper og spørgsmål samt besvarelser. Søndagen afsluttes med en kontemplativ nadver kl. 12.
Denne 2. retræte, som Koordinationsgruppen for WCCM Danmark hermed gør opmærksom på, har undertitlen: ”De ubevidste kræfter”, der fremføres af Laurence Freeman, har dansk deltagelse med nordisk islæt og afholdes online d. 22-25/4 2021 (program –med forbehold for justeringer- vedhæftet – NB: fransk og dansk tid er ens på verdensuret)

Tilmelding og betaling (20 euro) foregår via WCCM’s hjemmeside https://wccm.org/
skriv: Levels of Consciousness…. i søgefeltet og find REGISTER HERE
eller brug nedenstående link

Levels of Consciousness and the Fruits of the Spirit: Retreat 2: The Forces of the Unconscious

Det er væsentligt at oplyse, at Online Retræte 2021 gennemføres på engelsk, og er planlagt således, at man ved tilmeldingen får udleveret en kode. Denne giver adgang til retræten udenfor programlagt tid (i mindst en måned efter retrætens afslutning.)
Dette giver en udsøgt mulighed for individuelt at sammensætte og planlægge sin helt egen retræte. Der er ingen forpligtelse til bestemte mødetider/aktiv deltagelse online! Men online deltagelse ifølge programmet er absolut en mulighed.
Alt bliver båndet, redigeret og slået op til frit brug for den, der har meldt sig.
VEL MØDT
I tilfælde af spørgsmål kan Ida kontaktes pr. mail: dida5017@gmail.com