Selvudtømning & hjertets vej

Retræten er åben for alle – det vil dog være en fordel at have erfaring og praksis med meditation og stille bøn.

Den tidligere benediktiner munk, amerikanske Michael Highburger, har i 18 år boet i et sydindisk hindu-ashram i Tiruvannamalai i det sydlige Indien. Han har studeret filosofi og Søren Kierkegaard og i en periode været bosat i Danmark. Michael Highburger er rodfæstet i kristendommen. Han lever i dialogen mellem kristendom, hinduisme og buddhisme, og hans kristne spiritualitet er inspireret af mødet med hinduisme og buddhisme.

Michael Highburger skriver om ‘Selvudtømning og hjertets Vej’:

I urkirken antog man, at når man tømmer hjertet for egenvilje og jordiske bekymringer, vil Gud sende Helligånden ind i os for at åbne den guddommelige kærligheds kildevæld, som er ethvert menneskehjertes nådegave. Kenosis er græsk og betyder som udsagnsord, ‘at ud¬tømme sig selv’ og det siges, at Jesus udtømte sig selv eller gjorde sig selv til intet (Filipper¬brevet 2,7). Vi, der tror, er kaldede til at efterligne Kristus og tømme vort hjerte, for at Gud kan fylde det med sin kærlighed og guddommelige nåde og bemyndige os til at gøre hans arbejde i verden. Selvudtømning har været omdrejningspunktet for de tidlige ørkenfædre og i århundreder for de kontemplative munke, som gennem kontemplativ bøn har søgt Gud i hjerterummet uden at lade sig forstyrre af tanker. Hvis indøvelse af kontemplativ bøn er enkel, uafhængig af alt andet end at lade sindets rastløse tankerække falde til ro, så er det ikke desto mindre svært at praktisere og kræver tålmodighed og udholdenhed.

På retræten gives indføring og vejledning i de gamle kontemplative fædres og mødres liv gennem dagsrytme med vejledt meditation og en bestræbelse på at åbne det barmhjertige hjerte gennem ikke-dømmende kontemplativ bevidsthed, udvidet personlig velvære og vores forhold til det guddommelige.
Retræten er tilrettelagt med afsæt i kristen bønspraksis (’kristen meditation’), overleveret fra de gamle ørkenmødre og fædre og videreført af John Main i WCCM (World Community for Christian Meditation).

Michael Highburger taler et letforståeligt engelsk og vores danske retræteledere vil kunne oversætte, hvis der måtte være behov. Der vil være en afveksling mellem oplæg og stille indre bøn (’kristen meditation’). I forbindelse med oplæg vil der være mulighed for at stille spørgsmål mv.

Oplæg og indhold:
• Introduktion til John Main, WCCM og den stille kristne bøns-tradition (Peter Holm-Iversen)
• Det falske selv til hverdag og fest – frodig fornægtelse
• Opstigning (ascent) og nedstigning (descent)
• Renselse, indsigt og helliggørelse
• Contemplative Walking (gå-meditation)
• Agapemåltid

Udover oplæg og dialog vil der være meditation i kirken fire gange daglig og mulighed for privat samtale med en af lederne.


Derudover vil der være mulighed for forskellige åndelige og fysiske øvelser – samt pauser, hvor man kan gå tur og bare være sig selv.

Retræten afsluttes med te og kaffe og man vil her have mulighed for at tale og netværke sammen.

Indkvarteringen er simpel
• værelser uden toilet/bad er i præstegården – med toilet på gangen.
• sovesalen er ca 100 m fra præstegården med toilet i samme bygning med adgang udefra.
• Der er kun én bruser til fælles deling – den er i præstegården.

Forplejningen vil overvejende være vegetarisk.

Pris inkl. fuld forplejning i 2 døgn og 2 overnatninger
• enkeltværelse: 1400,- kr.
• dobbeltværelse pr. pers: 1100,- kr.
• sovesal: 850,- kr.
• fuld forplejning men uden overnatning: 700,- kr.

Tilmelding:
Navn, adresse, tlf. samt valg af overnatning (først til mølle), samt tilsagn om at du vil stå med kontaktoplysninger på deltagerlisten
Sendes til gg@klostertid.dk – og du vil få tilsendt kontonummer til betaling. Tilmeldingen er gældende ved betalingen.

Tilmeldingsfrist: fredag den 24/4-20

Adresse: Ågerup Præstegård, Ågerupvej 34B, 4000 Roskilde
Tid: Ankomst fredag d. 15/5 kl. 15 -17 – Søndag d. 17/5-2020 kl. ca. 16

Nærmere detaljer, program, kørselsvejledning bliver tilsendt i deltagerbrev efter den 24/4.
Ankomst: mellem kl. 15 og kl. 17 fredag, så vi kan starte med fælles meditation i kirken kl. 17.

Skriv hvis du har spørgsmål

Peter Holm-Iversen, peter.holm.iversen@gmail.com

Gunder Gundersen, gg@klostertid.dk

Bedste hilsner fra Klostertid og WCCM Danmark
Gunder Gundersen og Peter Holm-Iversen