Bog om meditation

STILHED & ENKELHED


Daglige tekster til kristen meditation af John Main

STILHED & ENKELHED af John Main handler om betydningen af daglig praksis med stilhed og indre bøn, både for ens liv som menneske og for ens trosliv. Den handler om den ressource der er i at holde sind og hjerte åbent opmærksom mod det inderste, centrum, grunden i ens liv, som vi også kalder Gud.

Stilhed er nødvendig for menneskets ånd, hvis ånden skal vokse og udfolde sig. Stilhed giver ånden plads til at ånde.

Stilhed med opmærksomhed mod Ånden i os har en gradvis forvandlende virkning i den der mediterer, i retning af: kærlighed, glæde, fred, medfølelse, visdom osv. i retning af at være mindre fanget af ego-illusioner, og derfor at kunne se mere klart på sit liv og have mere livsenergi.

Alle der begynder at meditere, ved hvor svært det er at blive ved, når man er kommet i gang. John Mains bog giver inspiration til at komme i gang igen, hvis man er kommet til at holde op. Det er simpelthen en del af processen at give op og beygnde igen.

John Mains forståelse af kontemplativ indre bøn er stærkt inspireret dels af ørkenfædrenes praksis, dels af hans egne erfaringer. Ørkenfædrenes praksis gik netop ud på at gentage en enkelt bøn, så at man bad “uden ophør”, som Paulus anbefaler i 1. Thessalonierbrev5,17 i Det nye Testamente.

390 sider, WCCM i Danmarks Forlag, 2015
Pris  160 kr. Plus porto.

Bestilles hos mailto:dida50172@gmail.com

Fås også hos ww.saxo.com, kr. 179,95
med Politiken PLUS rabat:    kr.159,95

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

DEN MEDITATIONSFORM JOHN MAIN ANBEFALER

går i al sin enkelhed ud på at sidde stille med opret ryg og inde i sig selv sige et mantra, et bøns-  eller meditationsord, i en stille og rolig rytme i 20 – 30 minutter to gange om dagen.

Det mantra, John Main anbefaler, er “Maranata”, en bøn på aramaisk, der betyder “Kom, Herre”. Aramaisk er det sprog Jesus talte. Jesus har formentlig selv bedt denne bøn.

I forhold til meditation betyder det mindre hvad ordet, maranata, betyder, man skal blot sige lyden i en stille og rolig rytme, ma-ra-na-ta, og have opmærksomheden rettet mod Guds nærvær i ens hjerte.  Det er den stille og rolige gentagelse af lyden, der gør at hele kropppen langsomt slapper af, og man kan nå en indre stilhed i sindet. Det er denne indre stilhed i kroppen og sindet, der virker dybt i den mediteren